รายละเอียด

เขียนแบบเทคนิค / Technical Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04400102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบเทคนิค
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Technical Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ปวส.ช่างยนต์ ปี 1/2564

ขอให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มเรียนตามลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line app)

รายวิชา - เขียนแบบเทคนิค

อาจารย์ผู้สอน