รายละเอียด

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 / Telecommunications Laboratory 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE213_SEC-1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Telecommunications Laboratory 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2

อาจารย์ผู้สอน