รายละเอียด

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์ / Internet of Things

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE221
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Internet of Things
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง

โทร. 0815941529 (ดีแทค)  0849497272 (เอไอเอส) หรือ email: krisdacm@hotmail.com

รายวิชา - การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์

อาจารย์ผู้สอน