รายละเอียด

งานวัดละเอียด / Metrology

  • 15 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 36 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04402102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานวัดละเอียด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Metrology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

04402102 Metrology TAK ช่างกลโรงงาน 1/2564

รายวิชา - งานวัดละเอียด

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

งานวัดละเอียด ปวส

อาจารย์ผู้สอน