รายละเอียด

พลศึกษา ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 / Physical Education

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01610001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศึกษา ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - พลศึกษา ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2

อาจารย์ผู้สอน