รายละเอียด

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-1) / Fundamental Physics 1 (Sec-1)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Physics 1 (Sec-1)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-1) นักศึกษาห้อง 3.10 ก เรียนทฤษฎี วันจันทร์เวลา 13:00-16:00 น. (ห้องเรียน  หอประชุมกลาง) 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน Tel. 082-3858944 Line ID : kwang.in (ชื่อ Suchittra@in)

รายวิชา - ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-1)

อาจารย์ผู้สอน