รายละเอียด

หลักฟิสิกส์ / Principle of Physics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักฟิสิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชาหลักฟิสิกส์ นักศึกษาห้อง 1.8A.  เรียนทฤษฎี วันพุธเวลา 13:00-15:00 น. (ห้องเรียน 16214) เรียนปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี เวลา 13:00-1ุ6:00 น. (ห้องเรียน ป.216) 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน Tel. 082-3858944 Line ID : kwang.in (ชื่อ Suchittra@in)

 

รายวิชา - หลักฟิสิกส์

อาจารย์ผู้สอน