รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303_SEC_9 และ TEDCC825_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGCC303/SEC_9 และ TEDCC825/SEC_3_วัสดุวิศวกรรม_(พฤหัสเช้า) เรียนรวมกันครับ

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน