รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_sec_19
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

GEBIN101

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

Process of Thinking and Problem Solving

sec_19 เรียนวันพุธ เวลา 8.00-11.00 น.

ให้นักศึกษา add line กลุ่ม และ ms teams ตามลิงค์ที่ให้ไว้ด้วยค่ะ

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน