รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : engcc303_SEC_4,5,6
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGCC303/SEC_4,5,6_วัสดุวิศวกรรม_(อังคารเช้า) เรียนร่วมกัน

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน