รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_41
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "[1/64] Thinking_sec.41_จ.เย็น" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/BkSNJq-xo0FQdT66T6Gvhw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน