รายละเอียด

การแปลเชิงธุรกิจ section 2 / Business Translation section 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การแปลเชิงธุรกิจ section 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Translation section 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เบอร์โทรติดต่อผู้สอน 0894344816

รายวิชา - การแปลเชิงธุรกิจ section 2

อาจารย์ผู้สอน