รายละเอียด

การถ่ายเทความร้อน วศบ..เครื่องกล (4ปี) ปี3 / Heat Transfer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : EMGME112 SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การถ่ายเทความร้อน วศบ..เครื่องกล (4ปี) ปี3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Heat Transfer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่ลงเรียนในวิชาการถ่ายเทความร้อน(Heat Transfer) SEC_1 ในเทอม 1/2564 เข้าห้องเรียนผ่าน MS Teams โดยใช้ Link ที่แนบไว้ครับ หากเข้าไม่ได้ สามารถใช้รหัส wc3t8i4 หากมีปัญหาติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา วิเศษมณี  087-5000054 ครับ

รายวิชา - การถ่ายเทความร้อน วศบ..เครื่องกล (4ปี) ปี3

อาจารย์ผู้สอน