รายละเอียด

สมการเชิงอนุพันธ์ / Differential Equations

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สมการเชิงอนุพันธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Differential Equations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ถ้ามีปัญหา ติดต่อผู้สอน 0897009910

รายวิชา - สมการเชิงอนุพันธ์

อาจารย์ผู้สอน