รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา บช.บ.กบ.(4ปี)2/2 และคอ.บ.ฟฟ.1 ทอ.พุธ12.00-15.00 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN 101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา บช.บ.กบ.(4ปี)2/2 และคอ.บ.ฟฟ.1 ทอ.พุธ12.00-15.00
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.บุณฑริก รอดบำรุง 084-1782151

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา บช.บ.กบ.(4ปี)2/2 และคอ.บ.ฟฟ.1 ทอ.พุธ12.00-15.00

อาจารย์ผู้สอน