รายละเอียด

พลศึกษา (ปวส.ช่างยนต์ ปี 1) / Physical Education

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01610001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศึกษา (ปวส.ช่างยนต์ ปี 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 086-5592963

รายวิชา - พลศึกษา (ปวส.ช่างยนต์ ปี 1)

อาจารย์ผู้สอน