รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ 1 / Section 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Section 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English 1 Section 1 สอนโดย อ.สิลิณศ์ มูลปัญญา 

ชื่อห้องเรียนในระบบ MS Teams คือ CM_01320101_SEC1_1/64_อ.สิลิณศ์ ใช้รหัส rpc2h3m

ติดต่อ โทร. 086-9151875

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษ 1

อาจารย์ผู้สอน