รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร SEC_8 / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202 SEC_8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร SEC_8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ อ.วัชรี ฝั้นเฟือนหา (อ.เจี๊ยบ)  094 6073843

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร SEC_8

อาจารย์ผู้สอน