รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร SEC_6 / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201 SEC_6
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร SEC_6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ อ.วัชรี ฝั้นเฟือนหา (อ.เจี๊ยบ)  0946073843 นะคะ

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร SEC_6

อาจารย์ผู้สอน