รายละเอียด

สถิติ / Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109_SEC.2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าทีม : klo28kb
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี   
เบอร์ติดต่อ 091-7879328 (เวลาราชการเท่านั้น) 
สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท.ชั้น3 (ศท.304)

รายวิชา - สถิติ

อาจารย์ผู้สอน