รายละเอียด

กระบวนการคิดและแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC.42(CP)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รหัสเข้ากลุ่มทีม : ks7jkpq

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี   

เบอร์ติดต่อ 091-7879328 (เวลาราชการเท่านั้น)

สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท.ชั้น3 (ศท.304)

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน