รายละเอียด

การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ / English Communication and Information Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Communication and Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ (BOAEC118) - ศศ.บ.ภอ.3(4ปี)
เรียน ทุกวันจันทร์ เวลา 8.00-12.00น.
ผู้สอน อ.นภอร  อารีย์ 
ติดต่อ 089-434-6242(Line)

รายวิชา - การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน