รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1-ช่างยนต์1 / Fundamental English I

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1-ช่างยนต์1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English I
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 สำหรับสาขา ปวส.ช่างยนต์ 1
เรียนวันศุกร์ 8.00-12.00 น.

ผู้สอน อ.นภอร   อารีย์

ติดต่อ 089-434-6242 (Line)

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1-ช่างยนต์1

อาจารย์ผู้สอน