รายละเอียด

teams-ฺBSCCC102 หลักฟิสิกส์ (วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1/2564 / Principle of Physics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : teams-ฺBSCCC102 หลักฟิสิกส์ (วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1/2564
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - teams-ฺBSCCC102 หลักฟิสิกส์ (วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1/2564

อาจารย์ผู้สอน