รายละเอียด

teams-กลศาสตร์ประยุกต์(ชก.1) 1/2564 / Applied Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13081141
  • ชื่อรายวิชา(TH) : teams-กลศาสตร์ประยุกต์(ชก.1) 1/2564
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - teams-กลศาสตร์ประยุกต์(ชก.1) 1/2564

อาจารย์ผู้สอน