รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201 (SEC 3)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

- การเข้าร่วมชั้นเรียน : นักศึกษากด link เพื่อเข้าห้องเรียนใน Microsoft Teams ได้เลยครับ

- ขอให้นักศึกษาทุกคนสมัคร Gmail เพื่อใช้ในการทำแบบฝึกหัดผ่าน QR code ด้วยครับ 

- ติดต่อ อ.วาณิช : 0814693325

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน