รายละเอียด

เคมีประยุกต์ / applied chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : applied chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สำหรับห้องเรียนออนไลน์ แจ้งอีกทีนะคะ   ลิ้งเข้าห้องเรียน    https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa945f2ef27b1418e9f3769596b1c9983%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ad15e0e-625a-44f0-9091-d7662d87befe&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

และสำหรับนักศึกษา คนไหนที่จะใช้รหัสผ่านเข้าห้อง รหัสคือ  :  n97gccz

 

นักศึกษาสามารถติดต่อ อาจารย์ผู้สอน ผ่านไลน์ส่วนตัว หรือโทรหาได้เบอร์  091-3838493

รายวิชา - เคมีประยุกต์

อาจารย์ผู้สอน