รายละเอียด

เคมีประยุกต์ / applied chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : applied chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เบอร์ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 08 9960 3088

รายวิชา - เคมีประยุกต์

อาจารย์ผู้สอน