รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวร / Chemistry for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวร

อาจารย์ผู้สอน