รายละเอียด

เครื่องมือกลอัตโนมัติ / Automatic Machine

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือกลอัตโนมัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Automatic Machine
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องมือกลอัตโนมัติ

อาจารย์ผู้สอน