รายละเอียด

มาวิทยาอุตสาหกรรม / Metrology

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE935
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มาวิทยาอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Metrology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - มาวิทยาอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน