รายละเอียด

มีนวิทยา / Ichthyology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มีนวิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ichthyology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - มีนวิทยา

อาจารย์ผู้สอน