รายละเอียด

แม่พิมพ์พลาสติก / Plastic Mold

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04413207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แม่พิมพ์พลาสติก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plastic Mold
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - แม่พิมพ์พลาสติก

อาจารย์ผู้สอน