รายละเอียด

วิศวกรรมบำรุงรักษา / Maintenence Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมบำรุงรักษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Maintenence Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - วิศวกรรมบำรุงรักษา

อาจารย์ผู้สอน