รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Mechanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

นักศึกษา Engineering Mechanics ที่เรียนกับอาจารย์น้ำมนต์ ทั้ง sec วันอังคารบ่ายโมง และ วันพุธเที่ยง ทันทีที่เห็นข้อความนี้ ให้ตัวแทนกลุ่มโทรหาอาจารย์ 0858669848 หรือแอดไลน์ dr.nammont เพื่อนัดหมายการเรียนออนไลน์หลังปีใหม่ด้วยครับ

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม

แนะนำวิชาเรียน หนังสือที่ใช้ เกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

บทนำสู่วิชากลศาสตร์วิศวกรรม
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

สถิตย์ศาสตร์ของอนุภาค
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

โมเมนต์ และคัปเปิลในสองมิติ
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

สภาพสมดุล
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

สภาพสมดุลของโครงสร้าง
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

โครงกรอบและเครื่องจักรกล
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

แรงภายใต้ของไหลสถิตย์
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การเคลื่อนที่ของมวลเป็นจุด
- การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

การเคลื่อนที่ของมวลเป็นจุด
- การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

พลศาสตร์ของมวลเป็นจุด
- กฏข้อที่สองของนิวตัน
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

พลศาสตร์ของมวลเป็นจุด
- การดลและโมเมนตัม
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

พลศาสตร์ของมวลเป็นจุด
- โมเมนตัมเชิงมุม
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

พลศาสตร์ของมวลเป็นจุด
- งานและพลังงาน
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

การเคลื่อนที่ และพลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน