รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ / English for Tourist Guide

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Tourist Guide
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

Course Introduction :
- Course Syllabus
- Learning Style and Mind Map
- Introduce yourself to others
กิจกรรม : - Lecture
- Learning Styles test
- Mind Map ( About yourself / About Thailand)
- Role play

Unit 1 : Giving Information
- About Thailand
- Grammar point
กิจกรรม : - Lecture
- Listening for the main idea
- Role play

Unit 2 : Thai Culture and way of life
- Thai Traditional
- Thai Festival
- Do and Don't
- Grammar point
กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Listening to the main idea
- Class discussion

Unit 3 : Form of Buddhism in Thailand
- Buddhism and myth
- Buddhist holy days

กิจกรรม : - Lecture
- Watch movie to gather some idea
- Class presentation
- Reading comprehension
- Class discussion

Unit 4 : Buddha Images
- 7 days Buddha images
- Describing Buddha images in difference periods
- Vocabulary

กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Watch VDO to gather some idea
- Reading comprehensive
- Class discussion

Unit 5 : Temple Functions and Architecture
- Layout and Architecture of the temples
- Famous temples in Thailand
- Vocabulary
กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Mind mapping
- Role play

Unit 6 : Sukhothai Historical Park
- History of Sukhothai
- Layout and architectural style
- Si Satchanalai historical park

กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Watching VDO clip to gather some idea
- Reading comprehension

Unit 7 : Historic City of Ayutthaya
- History of Ayutthaya
- Architecture Style

กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Reading comprehensive
- Mind mapping

Midterm Exam
กิจกรรม : Midterm Exam

Unit 8 : Temple of The Emerald Buddha
- History
- Layout and Architecture Style
- Grammar point

กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Mind mapping
- Exercise

Unit 9 : Describing The Grand Palace
- History of Rattanakosin period
- Function and Architecture style


กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Virtual tour to gather some idea
- Class discussion
- Exercise

Unit 10 : The Famous Temples in Thailand
- Temple of Reclining Buddha (Wat Pho)
- Temple of the Dawn (Wat Arun)
- The Mable Temple (Wat Benjamabophit)

กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Virtual tour to gather some idea
- Class discussion
- Reading comprehensive

Unit 11 : Historical of Lanna (Chiangmai)
- Describing the important temples in Chiang Mai


กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Class discussion
- Exercise

Unit 12 : Thai Food and Handicraft
- Thai recipe
- Thai handicraft
- English presentation
กิจกรรม : - Lecture
- Class presentation
- Watch VDO clips to gather some idea
- Role play

ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
กิจกรรม : ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

ทดสอบปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์โดยการบรรยายภาษาอังกฤษรายบุคคล
กิจกรรม : ทดสอบปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์โดยการบรรยายภาษาอังกฤษรายบุคคล

Final Exam
กิจกรรม : Final Exam

อาจารย์ผู้สอน