รายละเอียด

งานวัดละเอียด / Metrology

  • 9 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 39 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04402102_TAK_ชก ปี 1 (2563)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานวัดละเอียด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Metrology
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

รายวิชา - งานวัดละเอียด

อาจารย์ผู้สอน