รายละเอียด

การทำความเย็น / Refrigeration

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME166
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำความเย็น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Refrigeration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGME166_SEC_1 ติดต่อ 0820370629

รายวิชา - การทำความเย็น

อาจารย์ผู้สอน