รายละเอียด

นิวเมติกส์ไฟฟ้า / ELECTRICAL PNEUMATICS

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04214208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นิวเมติกส์ไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ELECTRICAL PNEUMATICS
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กลุ่มเรียนนิวเมติกส์ไฟฟ้า กลุ่ม ปวส.ไฟฟ้า เรียนวันเสาร์ 9.00 - 14.00 น. มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

กลุ่มเรียนออนไลท์ รหัสเข้ากลุ่ม 

m09l6e5

อาจารย์ผู้สอน จักรรินทร์ ถิ่นนคร

รายวิชา - นิวเมติกส์ไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน