รายละเอียด

หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 1-BOAEC104_SEC_1 / Essential English Phonetics and Phonology for Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 1-BOAEC104_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Essential English Phonetics and Phonology for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 1-BOAEC104_SEC_1

อาจารย์ผู้สอน