รายละเอียด

การศึกษาจิตรกรรมชิ้นเอก / Masterpiece Painting Studies

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA159
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาจิตรกรรมชิ้นเอก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Masterpiece Painting Studies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การศึกษาจิตรกรรมชิ้นเอก

อาจารย์ผู้สอน