รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ / Engineering Mechanics Statics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV100
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics Statics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน