รายละเอียด

การผลิตรายการโทรทัศน์ / Television Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตรายการโทรทัศน์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Television Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การผลิตรายการโทรทัศน์

การวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์
- หลักการวางแผนผลิตรายการ
- บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบ
- การวิเคราะห์ผู้ชมกิจกรรม : - สอนออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวางแผนผลิตรายการโทรทัศน์

* จับฉลากกลุ่มงาน การจัดรายการสด/ ตำแหน่งรับผิดชอบ

การเขียนบทโทรทัศน์
- การเขียนบทสำหรับการรายงานข่าว
- การเขียนบทสารคดี
- การเขียนบทรายการบันเทิง

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 1 เขียนบทรายการข่าวสั้น/สกุ๊ป 2 นาที (งานเดี่ยว) ส่งทางออนไลน์

สี กราฟิก และฉากในรายการโทรทัศน์
- หลักการมองเห็นสี
- สีกับความหมายและการออกแบบ
- การออกแบบกราฟิกในรายการโทรทัศน์
- การออกแบบฉากในรายการโทรทัศน์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 3 ออกแบบกราฟิกรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ เช่น โลโก้+โปสเตอร์ / ออกแบบฉาก / อุปกรณ์ประกอบฉาก/ อื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม (งานเดี่ยว) ส่งทางออนไลน์

การจัดแสงในสตูดิโอ
- หลักการจัดแสงสำหรับบุคคล
- หลักการจัดแสงสำหรับฉาก
- หลักการจัดแสงในรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการจัดแสงในสตูดิโอ

การกำกับรายการและการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์
- ภาษามือที่ใช้ในการกำกับรายการ
- วิธีการประเมินคุณภาพรายการ
- การสำรวจประชามติ
- การวิจัยเพื่อพัฒนารายการ
กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 4 ส่งรายละเอียด Proposal รายการสด ครั้งที่ 1 (งานกลุ่ม แต่รับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่)
1) Proposal รูปแบบรายการสด / ชื่อรายการ/ ความยาว/ เรตรายการ/ แนวคิดหลักของรายการ / สโลแกนรายการ/ ช่องทางออกอากาศ/ งบประมาณ (คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายคร่าวๆ)
2) การออกแบบ Mood & Tone* / Logo & Poster & Font / ฉาก & อุปกรณ์ประกอบฉาก* / พิธีกร& ผู้ร่วมรายการ* / เสื้อผ้า & แต่งหน้า& ทำผม*/ การจัดแสง*/ เสียง
3) ใบประเมินรายการ /แบบสอบถาม (สอดคล้องกับ Proposal)
4) ตำแหน่งรับผิดชอบ (แจกแจงหน้าที่ตาม 3P บางคนอาจมีมากกว่า 1 แห่ง)

* (สามารถแสดงภาพ Reference ตัวอย่างที่ใกล้เคียง ยังไม่ต้องออกแบบมาใหม่)

ห้องผลิตรายการโทรทัศน์
- ลักษณะห้องสตูดิโอ
- อุปกรณ์ในห้องส่ง
- ผังสถานีโทรทัศน์


กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 5 ผลิตงาน copy โฆษณา (งานเดี่ยว) ส่งทางออนไลน์

หลักการผลิตรายการ
- รายการข่าว, รายการสารคดี

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 6 ผลิตรายการประเภทสาระความรู้ เช่น ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมชนชั้น การศึกษา การประกอบอาชีพออนไลน์ การคมนาคม ปัจจัยที่5 โลกออนไลน์ ค่านิยมใหม่ New Normal จุดอยากเปลี่ยน ฯลฯ
(งานเดี่ยว 3 นาที)

หลักการผลิตรายการ (ต่อ)
- รายการบันเทิง, วาไรตี้, เรียลลิตี้

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 6 ผลิตรายการประเภทสาระความรู้ เช่น ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมชนชั้น การศึกษา การประกอบอาชีพออนไลน์ การคมนาคม ปัจจัยที่5 โลกออนไลน์
ค่านิยมใหม่ New Normal จุดอยากเปลี่ยน ฯลฯ
(งานเดี่ยว 3 นาที)

อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
- Camera Setting
- Switcher
- Cable
- Software
กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
ส่งรายละเอียด Proposal รายการ ครั้งที่ 2 (ปรับแก้จากครั้งที่ 1) (งานกลุ่ม)

สอบปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ Switcher และการทำงานเป็นทีม

กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
สอบปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ Switcher (งานเดี่ยว) และการทำงานเป็นทีม (งานกลุ่ม ; จับฉลาก)

จัดรายการกลุ่มที่ 1
กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
ทาสี / ทำฉาก (กลุ่มที่ 1)

จัดรายการกลุ่มที่ 1

กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
- บรรยาย ยกตัวอย่างด้วยคอมพิวเตอร์ อภิปราย ตอบข้อซักถาม
- ส่งแบบฉากรายการสด

จัดรายการกลุ่มที่ 1

กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
ซ้อมใหญ่ / จัดรายการ

จัดรายการกลุ่มที่ 1

กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
รื้อฉาก (กลุ่มที่ 1)

จัดรายการกลุ่มที่ 2
กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
ทาสี /ทำฉาก (กลุ่มที่ 2)

จัดรายการกลุ่มที่ 2

กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
ซ้อมกล้อง/คิวไฟ/เสียง/บล็อกกิ้ง/ ติดโปสเตอร์ (กลุ่มที่ 2)

จัดรายการกลุ่มที่ 2
กิจกรรม : - แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติงานไม่เกิน 15 คน ห้องสตูดิโอ มทร.ล้านนา
ซ้อมใหญ่ / จัดรายการ/ รื้อฉาก (กลุ่มที่ 2)

อาจารย์ผู้สอน