รายละเอียด

จิตรกรรม 1 / Painting 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA123
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตรกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Painting 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - จิตรกรรม 1

อาจารย์ผู้สอน