รายละเอียด

องค์ประกอบศิลป์ 1 / Composition 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์ประกอบศิลป์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Composition 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - องค์ประกอบศิลป์ 1

อาจารย์ผู้สอน