รายละเอียด

ลายคำล้านนา / Laikam Lanna

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ลายคำล้านนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Laikam Lanna
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ลายคำล้านนา

อาจารย์ผู้สอน