รายละเอียด

วิศวกรรมการบำรุงรักษา / Maintenance Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 20 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมการบำรุงรักษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Maintenance Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - วิศวกรรมการบำรุงรักษา

อาจารย์ผู้สอน