รายละเอียด

ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า / electrical maintenance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : electrical maintenance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

9fspvlg รหัส
ติดต่ออาจารย์ด่วน

รายวิชา - ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน