รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 / Electrical machines 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical machines 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

อาจารย์ผู้สอน