รายละเอียด

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / Electrical Engineering Mathermatics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Mathermatics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ใช้รหัสนี้ในการเข้าเรียน jmoizc1

รายวิชา - คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน